Rybářský řád

Výbava:
pean nebo kleště
metr
podběrák
háčky bez protihrotu nebo se zamáčklým protihrotem
kaprová podložka s minimální délkou 90 cm

Povinnosti:
Rybář chytá na 1 – 2 pruty dle vlastního uvážení a musí být u nich přítomen.

Lov ryb probíhá formou ,,chyť a pusť“ (ryby se neberou).
Je zakázáno s ohledem na zdraví ryb používat neupravených – tvrdých kukuřic, obilí, zrnin, krmiv plesnivých, kvasících či jinak znehodnocených krmiv.

Je zakázáno chytat na živočišné nástrahy vyjma bílých červů.

Délka ryby se měří od vrcholu rypce po konec nejdelších paprsků ocasní ploutve.

S ulovenými rybami je rybář povinen zacházet šetrně a dle rybářské etiky, zejména je nepoškozovat vláčením po břehu, násilným vyprošťováním zaseknutých háčků a trýznit ponecháváním živých na suchu.

Rybář je při pobytu u rybníka povinen zachovávat pořádek a maximálně šetrně a ohleduplně se chovat k přírodě.

„Po ukončení chytání ryb je chytající povinen uklidit místo rybolovu a okolí. Případné odpadky musí shromáždit v soudržném obalu a dopravit do obvyklých odpadových nádob.“

Petrův zdar